21 EKİM CUMARTESİ PROGRAMI
SAAT KONU KONUŞMACI
09.00-09.15 Açılış Konuşması Prof. Dr. Bülent Şerbetçioğlu
09.15-09.45 Makamların Ahengi Topluluğu Müzik Dinletisi
09.45-10.15 Gelişim Sürecinde Nöroplastisitenin Önemi (Ağaç Yaşken Eğilir) Prof. Dr. Tayfun Uzbay
10.15-10.45 Pediatrik Grupta İşitmenin Değerlendirilmesi Prof. Dr. Ayça Çiprut
10.45-11.00 Çay ve Kahve Molası
11.00-11.30 Odyolojide Nöromodülasyon ve Tedavi Yöntemleri Uzm. Ody. Handan Yaman
11.30-12.00 Deneysel Odyolojide Hücresel İncelemeler Dr. Öğretim Üyesi Alev Cumbul
12.00-13.00 Öğle Yemeği
13.00-13.30 KBB’ci Olarak Odyolojiden Neler Öğrendim Prof. Dr. Onur Odabaşı
13.30-14.00 İşitme Kayıplı Çocukta Psikolojik Etkiler Ody. Ebru Akıncı
14.00-14.15 EAR TECHNIC UYDU SEMPOZYUMU – Uzm. Ody. Cenk Caba
14.15-14.45 Çay ve Kahve Molası
14.45-15.15 Vestibüler Sistemin Gündelik Hayattaki Önemi ve Yeri Prof. Dr. Bülent Şerbetçioğlu
15.15-15.45 Vestibüler Sistemin Kognitif Etkilenmeleri Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Yılmaz
15.45-16.15 Vestibüler Testlerde Güncel Yaklaşımlar Mine Tuna
16.15-17.30 ÖĞRENCİ BİLDİRİLERİ