BİLDİRİLER POSTER VE SÖZEL OLARAK SUNULACAKTIR.

Bildiri gönderirken dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir;

Sözlü, poster bildiri özetleri 08.10.2023 tarihine kadar [email protected] mail adresine gönderilmelidir.

Gönderilen tüm bildiri özetleri, kongre bilimsel kurulu tarafından incelenecek, bildirilerin kongrede bildirilmesinin kabulüne ve sunum şekline Bilim Kurulunca karar verilecektir.

Kabul edilen sözlü/ poster sunumları 15.10.2022 tarihinde site ve mail üzerinden duyurulacaktır.

Tüm özetler Türkçe olarak gönderilmelidir. Bir katılımcı yalnızca bir sözlü sunum yapabilecektir.

Özet Kelime Sayısı: İsimler ve kaynaklar hariç 300-800 arası olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelime Sayısı: Özetin indekslenmesi için lütfen minimum 3 – maksimum 5 anahtar kelime ekleyiniz.

Sunum Süresi: Sunumunuzu 10 dakikalık sözlü sunum olarak yapabilirsiniz.

Kabul edilmiş tüm bildirilerde, bildiriyi sunacak katılımcının kongreye kayıt yaptırmış olması gereklidir.

Kayıt yaptırmayan bildiri sunum sahiplerinin toplantı bilimsel programında yer almasına izin verilmeyecek, elektronik program ve bildiri özet kitabında bildirileri yer almayacaktır.

Yardıma ihtiyaç duymanız halinde lütfen [email protected] adresine e-posta gönderiniz.

Kabul edilen bildiriler ISSN numaları bildiri kitapçığında basılacaktır.